Chính sách bảo mật

1. Phạm vi thu thập

OrderJP thu thập thông tin của khách hàng khi: 

* Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trên website các thông tin như: Họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ.

* Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình tư vấn về dịch vụ.

– Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho OrderJP những hành vi sử dụng trái phép thông tin để đăng ký mua hàng trên trang web của chúng tôi.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

OrderJP mua rất coi trọng việc bảo mật thông tin khách hàng, chúng tôi cam kết không mua bán, sử dụng bất cứ thông tin nào của khách hàng cho mục đích thương mại. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

* Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết;

* Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin ca nhân do khách hàng cung cấp trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ.

4. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi cam kết cam kết không trao đổi mua bán thông tin khách hàng vì mục đích thương mại, đảm bảo an toàn thông tin cho quý khách hàng khi sử dụng thông tin để đặt hàng trên OrderJP.