Bảng giá mua hộ, đấu giá

1. CHI PHÍ MỘT ĐƠN HÀNG 

2. BIỂU PHÍ MUA HỘ, ĐẤU GIÁ HỘ CỦA ORDERJP.VN

 

3. LƯU Ý

a,  Quy tắc phân biệt hàng nặng và hàng cồng kềnh

– Phí vận chuyển được tính theo hai cách là trọng lượng theo hàng nặng, và thể tích cho hàng cồng kềnh/hàng.

– Hàng nặng và cồng kềnh được phân biệt theo cách sau:

* Hàng nặng có trọng lượng thực tế lớn hơn cân nặng quy đổi

* Hàng cồng kềnh có trọng lượng thực tế nhỏ hơn hoặc bằng cân nặng quy đổi

Cách tính cân nặng theo thể tích: (Số cm chiều dài x Số cm chiều rộng x Số cm chiều cao)/6000

Nếu số này lớn hơn số kg thực tế thì lấy số này làm căn cứ để tính phí vận chuyển.

Ví dụ:Một kiện hàng có số cân nặng là 12kg và có số đo 3 chiều như sau: chiều (dài, rộng, cao) = (50cm, 40cm, 45cm)

=> Thì khi tính theo công thức dành cho hàng hóa cồng kềnh sẽ quy đổi ra số kg như sau:

(50 x 40 x 45)/6000 = 15kg

=> Như vậy, số kg dùng để tính cước là 15kg chứ không phải 12kg

b, Tính giá vận chuyển khi hàng về

Khách hàng chú ý, với đơn hàng của quý khách gồm nhiều sản phẩm và về làm nhiều đợt thì hàng về tới đâu công ty sẽ tính phí tới đó. Phí vận chuyển sẽ tính theo số hàng về của khách trong một thời điểm chứ không tính theo tổng đơn hàng.

Với các đơn hàng số lượng lớn/ giá trị cao, quý khách liên hệ đến OrderJP để có được mức giá tốt nhất.